Gołym okiem widać jedynie zmianę stylizacji. Tymczasem każda nowa generacja modelu to zwykle cały pakiet zmian konstrukcyjnych nadwozia, któe wzmacniają jego strukturę, redukują masę i poprawiają nezpieczeństwo pasażerów. Niekiedy pozwalają także obniżyć koszty produkcji. W numerze prezentujemy najważniejsze typy nadwozi samochodowych, historię rozwoju systemów chroniących pasażerów i ... efekty nieudanej walki z korozją.

więcej

Wrześniowy numer "Auto Moto Techniki"

Silniki spalinowe, zarówno wysokoprężne, jak i te o zapłonie iskrowym nie dorównują sprawnością jednostkom elektrycznym, ani nawet archaicznym silnikom parowym. Ponad 60% energii zawartej w paliwie jest tu bezpowrotnie tracone. W zasadzie mają one tylko jedną istotną przewagę nad innymi rodzajami napędu: tanie, łatwo dostępne i wysokoenergetyczne paliwo, które można bez kłopotów transportować. W praktyce maksymalna sprawność silników spalinowych (rzędu 35% w benzynowych i 40% w dieslach) też jest fikcją. W rzeczywistych warunkach jazdy z relatywnie niskimi obciążeniami zaledwie 20-25% energii zawartej w paliwie trafia na koła pod postacią siły napędowej. Reszta jest rozpraszana, przy czym największy udział w startach ma ciepło. Oprócz tego rozpraszanego poprzez układ chłodzenia, drugim kluczowym miejscem powstawania strat są spaliny. Tędy ulatuje od 20% do nawet ponad 40% całej energii. Od lat, więc spaliny są obiektem szczególnego zainteresowania inżynierów.

8 (44) 2018

TEMAT NUMERU: NAJWAŻNIEJSZE TYPY NADWOZI SAMOCHODOWYCH

20.08.2018 więcej
7 (43) 2018

TEMAT NUMERU: PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY DO AUTOMATÓW?

12.07.2018 więcej

Agencja Wydawniczo – Reklamowa Skarpa Warszawska Sp. z o.o.
ul. Borowskiego 2 lok. 205, 03-475 Warszawa

 

Skontaktuj się z nami:
Tel. (22) 115-77-59
E-mail: redakcja@automototechnika.pl