Jednostki wysokoprężne od lat nie są źródłem emisji cząstek stałych

© Rytm warszawy - All Rights Reserved